Trung tâm Điều Khiển Noha – Nhà Thông Minh Noha

Trung tâm Điều Khiển Noha

Trung tâm Điều Khiển hệ thống Noha sử dụng nền tảng Home Assistant để điều khiển các thiết bị thông minh, hệ thống được cài đặt trên mini PC – Raspberry Pi B+ kết hợp với các ứng dụng khác nhằm đảo bảo hệ thống nhà thông minh Noha được hoạt động ổn định và bảo mật nhất.

Hệ thống trung tâm Noha điều khiển thiết bị trong mạng cục bộ nên phản hồi nhanh, không lo vấn đề mạng internet mất hay chậm, đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng.

Giá bán : 2.000.000 VNĐ

Bảo hành : 12 tháng.