Trung tâm Điều Khiển Noha – Nhà Thông Minh Noha

Trung tâm Điều Khiển Noha

Trung tâm Điều Khiển hệ thống Noha bao gồm hệ thống phần mềm được triển khai trên máy mini PC – Raspberry Pi. Hệ thống phần mềm gồm điều khiển thiết bị từ xa, tự động hóa thiết bị, an ninh hệ thống, phục hồi hệ thống, hỗ trợ từ xa …

Hệ thống trung tâm Noha điều khiển thiết bị trong mạng cục bộ nên phản hồi nhanh, không lo vấn đề mạng internet mất hay chậm, đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng.

Giá bán : 2.000.000 VNĐ

Bảo hành : 12 tháng.

Call Now Button