Ra Lệnh Giọng Nói – Noha SmartHome

Không chỉ điều khiển trực tiếp trên smartphone hoặc máy tính bảng mà bạn có thể điều khiển nhà mình bằng giọng nói của chính bạn. Hệ thống nhà thông minh được trang bị công nghệ trợ lý ảo Amazon Echo tiến bộ nhất, giúp giao tiếp với hệ thống trở nên thân thiện, không cứng nhắc như một hệ thống điều khiển thông thường. Sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn ra lệnh bằng giọng nói và hệ thống đáp ứng bạn ngay.