Truy cập trên trình duyệt web:

  1. Bạn mở trình duyệt web. Nhập vào đường dẫn : https://pms.noha.vn
  2. Nhập user và pass mà Cửa hàng Noha Smart cấp cho bạn khi mua sản phẩm.
  3. Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ thể hiện thông số bụi của thiết bị pms5003 nhà bạn.
  4. Bạn có thể chọn vào tài khoản ( profile ) và tùy chỉnh Ngôn ngữ, …

Truy cập trên ứng dụng Mobile:

Cài đặt ứng dụng Home Assistant cho điện thoại của bạn:

Sau khi cài đặt, chạy ứng dụng trên điện thoại và cấu hình các thông số sau:

Home Assistant URL : nhập vào đường dẫn :https://pms.noha.vn

  1. Nhập user và pass mà Cửa hàng Noha Smart cấp cho bạn.
  2. Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ thể hiện thông số bụi của thiết bị pms5003.

Sau khi đăng nhập, bạn vui lòng vào Cấu hình ứng dụng để tắt các cảm biến trên App nhé.

Giới thiệu : Bộ cảm biến bụi mịn thông minh pm2.5 wifi Plantower PMS5003. Xem Chi Tiết.