cam-bien

Portfolio Category: Cảm Biến

Cảm biến nhiệt độ Xiaomi

- Là cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm. - Có thể kết hợp…

Cảm biến gắn cửa Xiaomi

- Bộ thiết bị cảm biến gắn cửa sẽ kết nối với trung tâm Xiaomi,…

Cảm biến chuyển động Xiaomi

- Cảm biến chuyển động cho Smart Home, sử dụng tạo ngữ cảnh Tắt/Mở thiết…
Call Now Button