Hướng Dẫn Cài Đặt – Nhà Thông Minh Noha

Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng

Cài Đặt Alexa trên Android

Để cài đặt ứng dụng Alexa trên Android, cần cài đặt ứng dụng Amazon Appstore. Bước 1: Tải  Amazon Appstore Truy cập https://www.amazon.com/androidapp trên điện thoại Android Chọn…

Call Now Button