Để cài đặt ứng dụng Alexa trên Android, cần cài đặt ứng dụng Amazon Appstore.

Bước 1:

Tải  Amazon Appstore
 1. Truy cập https://www.amazon.com/androidapp trên điện thoại Android
 2. Chọn nút “Get Amazon Appstore”
 3. Tải chương trình cài đặt về điện thoại. Chương trình “Amazon_app.apk” sẽ được tải về trong thư mục “Nội Dung Tải Xuống” / “Download”.
Bước 2:
Cấp phép cài đặt chương trình ở bước 1 trên Android
 1. Truy cập vào trang Cài Đặt / Settings trên điện thoại, chọn Bảo Mật / Security
 2. Bật cho phép “Không rõ nguồn gốc” / “Unknown Sources”
 3. Xác nhận chọn “OK”
Bước 3:
Cài đặt Amazon Appstore
 1. Trong thư mục “Nội Dung Tải Xuống” / “Download”, tìm chương trình “Amazon_app.apk”.
 2. Chọn và tiến hành cài đặt.
 3. Sau khi cài đặt xong, mở kho ứng dụng Amazon Appstore.

Bước 4:

Cài đặt Alexa App

 1. Trên thanh tìm kiếm của Amazon Appstore, tìm “Alexa”. Nếu bạn không tìm thấy “Alexa” thì bạn cần chuyển tài khoản về Ú nhé. Tham khảo tại đây.
 2. Chọn “Get” để cài đặt ứng dụng Alexa trên điện thoại.
Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.