Bạn có thể sử dụng trợ lý ảo Amazon Echo Dot để điều khiển các thiết bị nhà thông minh của eWeLink thông qua một công cụ (skill) với tên gọi là eWeLink Smart Home.
Mở ứng dụng Amazon Alexa, bấm vào Menu ở góc trái.
Bấm vào Skills
Nhập và từ khóa “ewelink” 
Bấm vào Ewelink Smart Home
Nhấn ENABLE để kích hoạt skill ewelink
Đăng nhập tài khoản ứng dụng eWeLink của bạn và kết nối tài khoản này với tài khoản Amazon.
Bây giờ thì Amazon Echo Dot của bạn đã kết nối với ứng dụng eWeLink trên máy của bạn rồi. 
Quay trở lại trang Skill. Có một thông báo dò tìm thiết bị “Discovery Devices”, bạn bấm vào đấy thì sẽ tới mục Smart Home. Hoặc bạn có thể vào ngay mục Smart Home từ mục Menu.
Trong Smart Home bạn bấm vào Discovery Devices:
Sẽ xuất hiện thông báo:
Bạn đợi khoảng 20 giây để ứng dụng tìm xong thiết bị. Khi đó, một danh sách thiết bị sẽ xuất hiện trong tài khoản Amazon của bạn.
Từ đây, Amazon Echo Dot có thể nhận lệnh để điều khiển những thiết bị có trong danh sách. Ghi chú: bạn cần đặt tên trong ứng dụng eWeLink cho dễ nhớ, dễ phát âm để Amazon dễ dàng hiểu được mệnh lệnh của bạn và một điều nữa tên thiết bị của bạn không được chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào.