1. Mở ứng dụng Google Home.
  2. Nhấn vào Home Control, và chọn ứng dụng Smart Life.
  3. Nhập tài khoản và mật khẩu Smart Life của bạn và nhấn vào Link Now.
  4. Bây giờ bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để điều khiển thiết bị.