Cấp nguồn 5V 1A cho Module PMS, nó sẽ phát ra 1 wifi tên “pms_xxx“. Bạn dùng máy tính hay điện thoại kết nối vào tên wifi này  (nhập password “noha.vn_” nếu có yêu cầu). Sau đó mở trình duyệt vào IP kết nối của PMS : http://192.168.4.1 ( Nhập “admin / noha.vn_” nếu có yêu cầu )

Bạn nhập tên wifipassword của nhà bạn vào. Bạn có thể nhấp chuột vào “Scan for wifi Networks” đế nó tìm wifi của nhà bạn. Sau khi nhập tên wifi và pasword thì chọn Save. Module PMS sẽ kết nối đến wifi nhà bạn.

Bạn có thể lấy địa chỉ cục bộ IP trên router/modem wifi, hoặc có thể sử dụng các ứng dụng : App ANDROID FING, App iOS Net Analyzer, Addon Chrome mDNS Browser

Bây giờ, module PMS sẽ hiện thông số bụi lên màn hình và web cục bộ của nó. Bạn có thể truy cập vào IP của nó để vào web cục bộ : http://IP ( Ví dụ : http://192.168.1.123 ).

Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.

Lưu ý:

– Mặc định,  module PMS sẽ kết nối đến MQTT broker của Noha Smart. Nếu bạn chưa có máy chủ để xem PMS từ xa thì vui lòng liên hệ Noha Smart để sử dụng tạm thời.

Khi có máy chủ MQTT Broker, bạn xem các bước sau để thay đổi địa chỉ MQTT Broker: