Khi chưa kết nối wifi cho Module PMS, nó sẽ phát ra 1 wifi tên “spms5003_xxx“. Bạn dùng máy tính hay điện thoại kết nối vào tên wifi này. Sau đó mở trình duyệt vào IP kết nối của PMS : http://192.168.4.1

Bạn nhập tên wifipassword của nhà bạn vào. Bạn có thể nhấp chuột vào “Scan for wifi Networks” đế nó tìm wifi của nhà bạn. Sau khi nhập tên wifi và pasword thì chọn Save. Module PMS sẽ kết nối đến wifi nhà bạn.

Bạn có thể lấy địa chỉ cục bộ IP trên router/modem wifi, hoặc có thể sử dụng các ứng dụng : App ANDROID FING, App iOS Net Analyzer, Addon Chrome mDNS Browser

Bây giờ, module PMS sẽ hiện thông số bụi lên màn hình và web cục bộ của nó. Bạn có thể truy cập vào IP của nó để vào web cục bộ : http://IP ( Ví dụ : http://192.168.1.123 ).

Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.