Hướng dẫn lấy chatid dùng cho thông báo telegram

1.> Cài đặt app Telegram cho Android iOS.

2.> Mở app Telegam, bạn nhấn vào Start Messaging, nhập sđt của bạn. Ví dụ : 931234567

3.> Telegram app sẽ gửi mã xác thực xuống điện thoại bạn, bạn nhập vào là đăng nhập thành công nhé.

4.> Bạn nhấp vào mục Search, tìm từ khóa “getmyid_bot” => chọn mục vừa tìm => chọn Restart bên dưới => mã chat ID sẽ hiện ra như hình. Bạn lưu lại nhé.

Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.

5.> Bạn truy cập ra màn hình chính, chọn vào mục Search như trên, tìm từ khóa là bot của bạn. Ví dụ : MyNamebot . Bạn chọn vào => nhấn Start hay Restart => sau đó giữ mục chat này suốt, không xóa, nếu lỡ xóa thì Search lại nhé. Thông báo của bot sẽ gửi vào mục này.