Sau khi cấp nguồn, thiết bị sẽ phát ra một mạng WIFI có dạng “tasmota-xxxx”. Bạn dùng máy tính để kết nối vào wifi của thiết bị (nhập password “noha.vn_” nếu có yêu cầu). Khi kết nối thành công, IP của máy tính bạn sẽ là 192.168.4.2

Mở trình duyệt truy cập vào web admin của nó : http://192.168.4.1 . Nhập “admin / noha.vn_” nếu có yêu cầu. Sau đó, Bạn điền tên wifi và password wifi nhà bạn để thiết bị kết nối vào. Nhấn Save để lưu lại. Lưu ý: Bạn kiểm tra kỹ tên wifi  và Password nhé.

 

Sẽ mất khoảng 5-10 giây để thiết bị khởi động lại và kết nối vào mạng WIFI nhà bạn. Nó có thể hiện IP được cấp bởi router wifi sau khi kết nối vào hoặc bạn truy cập vào Wifi router nhà bạn, ghi lại địa chỉ IP mạng LAN của thiết bị  để vào web admin của nó.

Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.

Thiết lập thông số MQTT cho Tasmota

Nếu bạn chưa cài đặt MQTT Broker thì xem tại đây nhé.

Vào web admin của thiết bị, chọn “Configuration” để chuyển sang màn hình thiết lập các thông số chi tiết. Tiếp theo chọn “Configure MQTT” như ảnh dưới:

Tiếp theo cần thiết lập các thông số liên quan đến MQTT như ảnh dưới đây: