Để điều khiển các thiết bị Broadlink bằng Google Home Mini, bạn cần liên kết Broadlink IHC với Google Home.

Đầu tiên, Bạn mở ứng dụng Google Home,  Chọn “Thêm” => “Thiết lập thiết bị”.

Trên màn hình điện thoại sẽ xuất hiện phần Thiết lập gồm có 2 mục:

(1) Thiết bị mới: Kết nối các thiết bị dành riêng cho Google.

Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.

(2) Hoạt động với Google: Kết nối các thiết bị của các thương hiệu được liên kết với hệ thống của Google.

Ở đây mình sẽ kết nối thiết bị Broadlink nên chọn mục (2) Hoạt động với Google.

Sau khi chọn xong, trên màn hình điện thoại sẽ hiển thị danh sách các thương hiệu liên kết và hỗ trợ Google Home => Ở biểu tượng tìm kiếm trên cùng, hãy nhập “ihc” để tìm phần mềm IHC của Broadlink.

Tiếp theo, nhập Email và Mật khẩu => nhấn vào “Sign in” và đợi để Google Home Mini kết nối với tại khoản IHC của bạn.

Khi kết nối xong thì bạn có thể thấy trên màn hình điện thoại ở mục “Dịch vụ đã liên kết” sẽ xuất hiện ứng dụng IHC.

Sau đó, bạn hãy trở ra lại giao diện chính của ứng dụng Google Home Mini để chọn nhà và chọn phòng cho thiết bị. Vậy là xong, hãy thử điều khiển các thiết bị trong nhà nhé.