Đầu tiên, Bạn mở ứng dụng Google Home, Chọn “Thêm” => “Thiết lập thiết bị”.

Trên màn hình điện thoại sẽ xuất hiện phần Thiết lập gồm có 2 mục:

– (1) Thiết bị mới: Kết nối các thiết bị dành riêng cho Google.

– (2) Hoạt động với Google: Kết nối các thiết bị của các thương hiệu được liên kết với hệ thống của Google.

Ở đây mình sẽ kết nối thiết bị Smart Life nên chọn mục (2) Hoạt động với Google.

Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.

Sau khi chọn xong, trên màn hình điện thoại sẽ hiển thị danh sách các thương hiệu liên kết và hỗ trợ Google Home => Ở biểu tượng tìm kiếm trên cùng, hãy nhập “Smart Life” để tìm phần mềm Smart Life của Smart Life.

Tiếp theo, nhập Email và Mật khẩu => nhấn vào “Sign in” và đợi để Google Home kết nối với tại khoản Smart Life của bạn.

Khi kết nối xong thì bạn có thể thấy trên màn hình điện thoại ở mục “Dịch vụ đã liên kết” sẽ xuất hiện ứng dụng Smart Life.

Sau đó, bạn hãy trở ra lại giao diện chính của ứng dụng Google Home để chọn nhà và chọn phòng cho thiết bị.