Hướng dẫn bên dưới mình thực hiện trên iOS, sử dụng điện thoại iPhone. Với Android thao tác cũng tương tự.

Kết nối Broadlink với Amazon Alexa

Mọi thao tác kết nối, quản lý đều thực hiện trên 2 app là Amazon Alexa và ihc. Nếu chưa cài đặt Amazon Alexa, hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt Amazon Echo của mình.

Mở app Amazon Alexa, nhấn menu , chọn Skills.

Trong ô search skill bạn nhập vào cụm từ “broadlink” và nhấn nút Enable để kích hoạt skill có tên BroadLink Smart Home.

Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.

Một cửa sổ mới xuất hiện, nhấn ConfirmNext để đăng nhập vào tài khoản Broadlink và cấp quyền cho Alexa.

Thông báo liên kết Broadlink và Alexa thành công xuất hiện, nhấn Done để đóng cửa sổ này lại.

Tiếp theo Alexa cần quét lại toàn bộ thiết bị để cập nhật thêm những thiết bị mới từ Broadlink, nhấn nút DISCOVER DEVICES hoặc ra lệnh “Alexa, discover devices“.

Đợi một vài phút, những thiết bị bạn đã thêm trên ihc sẽ xuất hiện trong menu Smart Home của ứng dụng Amazon Alexa.

Giờ bạn có thể yêu cầu Alexa tắt, bật thiết bị bằng cách ra lệnh: “Alexa, turn on/off {device name}” được rồi đấy.

Lưu ý: nếu thêm thiết bị mới sau khi kết nối Alexa và Broadlink, bạn cần ra lệnh cho Alexa quét lại toàn bộ thiết bị với lệnh “Alexa, discover devices” thì mới ra lệnh bằng giọng nói với thiết bị mới được. Danh sách toàn bộ thiết bị quét được hiển thị trong menu, phần Smart Home.