Bạn có thể sử dụng Node-red để làm tự động hóa các thiết bị trong Homebridge mà không cần Apple Hub đặt tại nhà. Tuy nhiên việc cài đặt khá phức tạp chút, bạn tham khảo Video nhé. Hoặc liên hệ mình cài đặt giúp với phí cafe 90K nhé.

Bạn tham khảo các hướng dẫn cho Node-red:

Giới thiệu cơ bản Node-RED
Intro to Node-RED: Part 1 Fundamentals
Intro to Node-RED: Part 2 Best Practices
How to Get Started with MQTT