Bạn có thể sử dụng Node-red để làm tự động hóa các thiết bị trong Homebridge mà không cần Apple Hub đặt tại nhà. Tuy nhiên việc cài đặt khá phức tạp chút, bạn tham khảo Video nhé.

Mình có nhận cài đặt & lập trình tự động hóa sử dụng nodered cho Homebridge. Vui lòng liên hệ nhé! Zalo 098.192.8241