Bước 1Mở chương trình TeamViewer lên.

Bước 2: Giao diện chính chương trình

– Your ID: TeamViewer cấp gồm 9 chữ số cho mỗi máy và không đổi
– Password: Gồm 4 chữ số, mỗi lần kích hoạt mở chương trình sẽ thay đổi

Bước 3: Để kết nối vào máy khác, trước hết phải chắc chắn máy đó đã cài Teamviewer. Tại mục Partner ID bạn nhập ID của người đó sau đó chọn Connect to Partner, một bảng thông báo hiện ra yêu cầu bạn nhập password để truy cập vào máy đó, nhập xong password rồi chọn Connect.

Giới thiệu : Bộ cảm biến bụi mịn thông minh pm2.5 wifi Plantower PMS5003. Xem Chi Tiết.
Chú ý: Nếu bạn muốn người khác truy cập vào máy bạn, hãy cung cấp Your ID và Password ở mục trên cho người đó.