Bạn cấp nguồn 5V 1A vào Module, bộ module sẽ phát ra wifi ssid tên là rfid_xxx , bạn dùng máy tính/điện thoại kết nối vào wifi ssid này với password là noha.vn_

Sau đó máy tính sẽ tự động kết nối đến địa chỉ http://192.168.4.1

Bạn nhập tên wifi và password wifi của nhà bạn vào như bên dưới.

Đợi khoảng 2 phút hoặc bạn rút nguồn của bộ module rồi cấp nguồn lại, bộ module sẽ kết nối đến mạng wifi nhà bạn.

Kết nối đến HASS:

– Sau khi bộ module kết nối vào mạng nhà bạn, HASS sẽ tự động nhận vào bộ Tích Hợp (Integation). Nếu chưa thì bạn vào Integration, thêm tích hợp ESPHome nhé.

– Bạn vào bộ tích hợp (Integration) của HASS, chọn tích hợp ESPHome của bộ sim800 wifi,:

+ nhập key AAAAbgAAAG8AAABoAAAAYQAAAC4AAAB2AAAAbgAAAF8= nếu yêu cầu.

+ nhập password : noha.vn_ nếu yêu cầu. Kết nối thành công.

– Bạn cũng có thế truy cập vào bộ module bằng IP local của nó, với user admin, password: noha.vn_

Sử dụng :

 – Mỗi lần đọc thẻ NFC, module sẽ cập nhật giá trị cho rfid updated.

 – Module esphome xuất qua hass các thông số khác như:

Vui lòng liên hệ ngay khi bạn cần hỗ trợ nhé!