Bước 1: cần tải ứng dụng Smart Life về điện thoại.

Bước 2: tạo tài khoản để đăng nhập

  • Tạo tài khoản với email của chính mình và đăng nhập vào email để lấy mã xác nhận
  • Đăng nhập vào tài khoản, làm theo hướng dẫn trong Video để thêm thiết bị Tuya vào Smart Life.