Tham khảo:

+ tuya-homebridge: link

1.> Bạn xem hướng dẫn của Video để cấu hình Tuya IoT Platform. Xem các bước tại đây.

2.> Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, tìm “Homebridge Tuya Platform” và tiến hành cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, bạn điền các thông tin để cấu hình.

Giới thiệu : Tự động hóa các thiết bị trong Homebridge mà không cần Apple Hub đặt tại nhà. Xem chi tiết.
Giới thiệu : Kết nối với hệ thống giám sát thông minh xử lý hình ảnh trí tuệ nhân tạo, nhận dạng các đối tượng như con người, vật nuôi ... với độ chính xác hơn 95%. Xem chi tiết.

Khởi động lại HomeBride. Sau đó vào Accessories trên menu của HomeBridge và Home App, các thiết bị Tuya wifi được kết nối thành công nhé.