Tham khảo:

+ Camera FFmpeg : link

> Nếu bạn dùng camera Ezviz thì cài plugin : homebridge-ezviz

> Nếu bạn cần chức năng xử lý ảnh tạo cảm biến chuyển động, phát hiện đối tượng thì dùng Scrypted.      

Bước 1: Bạn cần lấy các thông tin truy cập vào Camera IP như tên truy cập, mật khẩu, đường dẫn RTSP url. Bạn có thể tham khảo tại ispyconnec và google. Sau khi có RTSP url, bạn có thể sử dụng phần mềm VLC player để kiểm tra streaming của camera.

Giới thiệu : Kết nối với hệ thống giám sát thông minh xử lý hình ảnh trí tuệ nhân tạo, nhận dạng các đối tượng như con người, vật nuôi ... với độ chính xác hơn 95%. Xem chi tiết.
Giới thiệu : Tự động hóa các thiết bị trong Homebridge mà không cần Apple Hub đặt tại nhà. Xem chi tiết.

Bước 2:  Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, nhập Camera FFmpeg vào mục tìm kiếm. Bạn nhấn vào INSALL và tiến hành cài đặt nhé.

Sau khi cài đặt, bạn vào Setting, điền thông tin rtsp url ở bước trên vào Video Source: -rtsp_transport tcp -i rtsp://… , chọn vào Unbridge Camera, chọn SAVE là hoàn thành.

Khởi động lại HomeBride. HomeBridge sẽ tạo ra một homekit code cho Camera vừa thêm vào. Bạn vào Apple Home App tiến hành thêm thiết bị này vào là xong.

Chúc bạn thành công nhé!