Chuẩn bị:
+ Cắm thẻ SD của bạn vào đầu đọc thẻ SD trên PC.
+ Tải xuống, cài đặt Win32 Disk Imager trong Windows 10.

Khởi chạy Win32 Disk Imager, chọn ký tự ổ đĩa của thẻ SD của bạn ( ví dụ E: \) trong “Device”. Chọn ổ đĩa.

Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng thư mục màu xanh lam bên dưới “Image File” để chọn một vị trí trên PC của bạn để lưu hình ảnh sao lưu và đặt tên cho tệp hình ảnh.

Lưu ý: Đảm bảo đặt tên tệp sao lưu có phần mở rộng .img.

Nhấp vào Read để sao chép thẻ SD. Chờ cho quá trình nhân bản của thẻ SD được hoàn tất.

Tham khảo:

+ link