Mở ứng dụng eWeLinknhấn vào biểu tượng  để thêm mới thiết bị. Chọn Compatible Pairing Mode (AP) bên dưới.

Theo hướng dẫn, bạn cần Nhấn và giữ nút bất kỳ trong 7 giây cho đến khi đèn led wifi nhấp nháy 2 lần ngắn và 1 lần dài rồi nhả tay. Bạn nhấn và giữ lần 2 cho đến khi đèn led wifi nháy liên tục như Video trong bài hướng dẫn.

Quay lại ứng dụng eWeLink, nhấn Next.

Ứng dụng sẽ tự tìm và kết nối với wifi : ITEAD-xxx và kết nối thiết bị với máy chủ Sonoff.

Giới thiệu : HomeBide kết nối vô số phụ kiện không tương thích chính thức với nền tảng Apple vào HomeKit. Xem Chi Tiết.