1. Mở ứng dụng Alexa.
  2. Nhấn vào Skill, và nhập vào ứng dụng Smart Life APP.
  3. Nhập tài khoản và mật khẩu Smart Life của bạn và nhấn vào Link Now.
  4. Bây giờ bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để điều khiển các thiết bị Smart Life Tuya.