AdGuard Home là một ứng dụng được cài đặt trên máy chủ, có vai trò như là một bộ lọc quảng cáo, ngăn chặn mã độc … cho nhà bạn. Nhờ đó mọi thiết bị trong nhà sẽ được bảo vệ dưới sự kiểm soát của bạn.

Cơ chế hoạt động AdGuard Home cơ bản như sau:

Mỗi khi bạn truy cập một website thông qua tên miền (VD http://noha.vn), thiết bị của bạn (trình duyệt web) sẽ gửi một yêu cầu cần phân giải tên miền – DNS (Domain name system) đến máy chủ DNS – nơi chứa thông tin địa chỉ IP máy chủ tương ứng của tất cả tên miền trên thế giới.
Máy chủ DNS sẽ phản hồi lại địa chỉ IP máy chủ của tên miền để trình duyệt của bạn truy cập, tải nội dung cần thiết. Địa chỉ DNS Server thường sẽ được cung cấp tự động từ router / modem đến thiết bị trong nhà mỗi khi kết nối vào mạng. Mặc định, Router/Modem sẽ sử dụng DNS Server từ nhà mạng hoặc bạn có thể đổi qua sử dụng DNS Server của Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) hoặc CloudFlare (1.1.1.1 1.0.0.1). Ở đây, bạn thấy rõ DNS Server có vai trò quan trọng trong việc truy cập Internet, nó quyết định bạn có truy cập đúng đến máy chủ không, do đó phải chọn máy chủ DNS Server có uy tín nhé.

AdGuard Home chặn quảng cáo, ngăn mã độc bằng cách can thiệp vào kết nối giữa thiết bị đến DNS Server. Nó sẽ đóng vài trò là một máy chủ DNS trung gian, loại bỏ tất cả các truy vấn liên quan đến tên miền quảng cáo, mã độc dựa vào bộ lọc có sẵn ( bạn sẽ lựa chọn bộ lọc này ), và chỉ chuyển tiếp các truy vấn hợp lệ đến DNS Server để phân giải tên miền. Lưu ý: AdGuard Home sẽ không chặn đc quảng cáo Youtube do các quảng cáo được đặt trên cùng Server với video. Nếu chặn quảng cáo là sẽ chặn luôn video, không xem được.

Cấu hình AdGuard Home

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào trang admin của AdGuard Home theo địa chỉ http://IP:8080 ,trong đó IP là địa chỉ cục bộ của máy chủ nhà bạn.

Thêm danh sách chặn
Mặc định AdGuard Home có sẵn danh sách bộ lọc chặn có tên gọi AdGuard DNS Filter. Bạn có thể truy cập vào mục Bộ Lọc > Danh sách chặn để bổ sung, chọn lựa các danh sách khác.

Cấu hình Máy chủ DNS tìm kiếm
AdGuard Home sẽ dùng DNS Server mặc định. Bạn có thể đổi qua dùng DNS Google , CloudFlare bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt DNS. Sau đó thêm địa chỉ 1.1.1.1 và 8.8.8.8 vào danh sách Máy chủ DNS tìm kiếm

Thay đổi DNS Server trên Router/Modem
Bước cuối cùng, bạn truy cập vào trang cấu hình Router/Modem để thay đổi DNS Server mặc định sang địa chỉ IP của AdGuard Home nhà bạn. Mỗi loại router có cách cấu hình khác nhau nên bạn cần tìm mục tương tự:

Kết nối vào Router bằng trình duyệt web.
Tìm mục DHCP Server: IP –> DHCP Server, tìm mục DNS Servers, đổi lại thành IP Address của máy đang cài AdGuard Home.
Bấm OK để lưu lại là xong.

Contact Me on Zalo
Call Now Button