Sử dụng bộ SIM wifi để nhắn tin, gọi điện đến các số điện thoại của chủ nhà khi được kích hoạt trên Apple Home app, Homebridge dùng cho an ninh, thông báo …

Kết nối wifi cho bộ SIM:

Bạn gắn micro SIM, anten vào bộ SIM wifi, sau đó cấp nguồn 5V 2A. Đèn của module SIM sẽ chóp nhanh trong khoảng 10s, sau đó sẽ chóp chậm 2 – 3s/lần là thành công nhé.

Bộ SIM wifi sẽ phát ra wifi ssid tên là sim_xxx , bạn dùng máy tính/điện thoại kết nối vào wifi ssid này với password là noha.vn_

Sau đó máy tính sẽ tự động kết nối đến địa chỉ http://192.168.4.1

Bạn nhập tên wifi và password wifi của nhà bạn vào như bên dưới.

Giới thiệu : Tự động hóa các thiết bị trong Homebridge mà không cần Apple Hub đặt tại nhà. Xem chi tiết.

Đợi khoảng 2 phút hoặc bạn rút nguồn của bộ SIM wifi rồi cấp nguồn lại, bộ SIM wifi sẽ kết nối đến mạng wifi nhà bạn. Sau khi cấp nguồn cho bộ SIM, bạn đợi khoảng 1 phút để bộ SIM khởi động hoàn thành nhé.

Kết nối bộ SIM với Homebridge:

Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, nhập Esphome Ts vào mục tìm kiếm.

Bạn nhấn vào INSALL , và tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt, bạn cấu hình các thông số IP, Port, Password vào SETTING, chọn SAVE. Khởi động lại HomeBride.

Homebride sẽ nhận 2 thiết bị của bộ SIM và kết nối Apple Home App .

Các chức năng của bộ SIM wifi :

1.> Gửi tin nhắn và gọi điện đến số cố định:

Bạn vào Apple Home App, nhấn vào thiết bị “Gui Sms Call“, bộ SIM sẽ gủi tin nhắn trước, sau khi sẽ lần lược gọi đến từng số điện thoại của chủ nhà, mỗi cuộc gọi kéo dài khoảng 20 giây, sau đó tự kết thúc cuộc gọi. Nội dung tin nhắn và số điện thoại của chủ nhà được cung cấp khi mua thiết bị SIM wifi.

Nếu có ai gọi đến bộ SIM, nó sẽ tự kết thúc trong 5 giây.

2.> Kiểm tra thông tin bộ SIM:

Cách 1: Bạn sử dụng số điện thoại chủ nhà, gọi vào bộ SIM. Sau đó bộ SIM sẽ gửi thông tin gồm địa chỉ IP, thông tin tài khoản SIM và hạn sử dụng. Nếu thông tin tài khoản SIM chưa có, nó sẽ tiến hành lấy thông tin. Bạn có thể xem lại bằng cách truy cập vào giao diện web bằng địa chỉ IP ( ví dụ : http://192.168.1.12 ) của bộ SIM hoặc gọi lại vào bộ SIM sau 1 phút.

Cách 2: Bạn vào Apple Home App, nhấn vào thiết bị “Kiem Tra TK“, bộ SIM sẽ gửi thông tin gồm thông tin tài khoản SIM và hạn sử dụng vào số điện thoại chủ nhà.

3.> Truy cập vào giao diện web của bộ SIM:

Từ máy tính tại nhà, bạn có thể truy cập vào giao diện web bằng địa chỉ IP ( ví dụ : http://192.168.1.12 ) của bộ SIM để:

+ Kiểm tra thông tin của bộ SIM như wifi, tài khoản SIM, số điện thoại gọi đi, cường độ SIM ( RSSI SIM nên lớn hơn 20 )…

+ Thực hiện truy vấn số dư tài khoản SIM, khởi động lại bộ SIM …

+ Thực hiện cập nhật lại phần mềm để thay đổi số điện thoại và nội dung tin nhắn …

Xin Cám Ơn!