Công tắc đôi di động – Nhà Thông Minh Noha

Công tắc đôi di động

– Công tác đôi di động kết nối với trung tâm, dùng điều khiển từ xa các thiết bị khác.
Phải dùng cùng bộ điều khiển trung tâm Xiaomi

Giá Bảo hành 12 tháng: 400 ngàn.

Giá Bảo hành 03 tháng: 360 ngàn.

Call Now Button