XiaoMi

Portfolio Category: XiaoMi

Trung tâm cảm biến Xiaomi

Được sử dụng để nhận tín hiệu các thiết bị sử dụng công nghệ Zigbee…

Cảm biến nhiệt độ Xiaomi

- Là cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm. - Có thể kết hợp…

Cảm biến gắn cửa Xiaomi

- Bộ thiết bị cảm biến gắn cửa sẽ kết nối với trung tâm Xiaomi,…

Cảm biến chuyển động Xiaomi

- Cảm biến chuyển động cho Smart Home, sử dụng tạo ngữ cảnh Tắt/Mở thiết…

Công tác đơn di động

- Công tác di động kết nối với trung tâm, dùng điều khiển từ xa…

Công tắc đôi di động

- Công tác đôi di động kết nối với trung tâm, dùng điều khiển từ…
Call Now Button
Contact Me on Zalo