Công tác đơn di động – Nhà Thông Minh Noha

Công tác đơn di động

– Công tác di động kết nối với trung tâm, dùng điều khiển từ xa các thiết bị khác.
– Thích hợp làm chuông cửa.
Phải dùng cùng bộ điều khiển trung tâm Xiaomi

Giá Bảo hành 06 tháng: 250 ngàn.

Giá Bảo hành 03 tháng: 225 ngàn.

Call Now Button