Bạn gắn micro SIM, anten vào bộ SIM wifi, sau đó cấp nguồn 5V 2A. Đèn của module SIM sẽ chóp nhanh trong khoảng 10s, sau đó sẽ chóp chậm 2 – 3s/lần là thành công nhé.

Bộ SIM wifi sẽ phát ra wifi ssid tên là sim_xxx , bạn dùng máy tính/điện thoại kết nối vào wifi ssid này với password là noha.vn_

Sau đó máy tính sẽ tự động kết nối đến địa chỉ http://192.168.4.1 , với user admin, password: noha.vn_

Bạn nhập tên wifi và password wifi của nhà bạn vào như bên dưới.

Đợi khoảng 2 phút hoặc bạn rút nguồn của bộ sim800 wifi rồi cấp nguồn lại, bộ SIM wifi sẽ kết nối đến mạng wifi nhà bạn.

Kết nối đến HASS:

– Sau khi bộ SIM wifi kết nối vào mạng nhà bạn, HASS sẽ tự động nhận vào bộ Tích Hợp (Integation). Nếu chưa thì bạn vào Integration, thêm tích hợp ESPHome nhé.

– Bạn vào bộ tích hợp (Integration) của HASS, chọn tích hợp ESPHome của bộ SIM wifi, nhập password : noha.vn_ , hoặc key ‘AAAAbgAAAG8AAABoAAAAYQAAAC4AAAB2AAAAbgAAAF8=’ khi yêu cầu. Kết nối thành công.

– Bạn cũng có thế truy cập vào bộ SIM bằng IP local của nó, với user admin, password: noha.vn_

Bạn xem thêm hướng dẫn tại đây để sử dụng các dịch vụ (service) của nó nhé.

Chúc bạn thành công nhé!