Tham khảo:

+ homebridge-ewelink : link

Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, nhập ewelink vào mục tìm kiếm.

Bạn nhấn vào INSALL và tiến hành cài đặt nhé. Sau khi cài đặt, bạn nhập tài khoản ewelink vào Setting, chọn SAVE là hoàn thành. Lưu ý, sau khi kết nối tài khoản ewelink vào homebridge, bạn không nên sử dụng app ewelink để điều khiển thiết bị sonoff vì lý do bảo mật ewelink sẽ ngắt kết nối với homebridge. Hoặc bạn có thể tạo thêm 1 tài khoản ewelink mà nhận chia sẽ các thiết bị sonoff từ tài khoản chính; dùng tài khoản này kết nối với homebridge.

Khởi động lại HomeBride. Sau đó vào Accessories trên menu của HomeBridge và Home App, các thiết bị Sonoff được kết nối thành công nhé.

Bạn vui lòng tham khảo các thiết bị Sonoff Ewelink bên dưới nhé!