Tự Chọn Thiết Bị – Nhà Thông Minh Noha

Nhà thông minh Noha sử dụng các thiết bị thông minh của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Xiaomi, Broadlink, Sonoff, TP-Link, Dooya, Foscam … Với số lượng thiết bị thông minh đa dạng của nhiều hãng thương hiệu, bạn sẽ tự do lựa chọn thiết bị mình yêu thích; KHÔNG như các hệ thống thông minh khác bắt buộc phải sử dụng thiết bị của nhà một nhà cung cấp độc quyền.
Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu để mở rộng số lượng thiết bị thông minh được kết nối vào hê thống Noha.

Call Now Button